Paragnost Eddie en Consulenten

Akasha Kronieken: Het archief van de Ziel

Akasha KroniekenAkasha Kronieken: Het archief van de Ziel  Heel veel jaren geleden viel de titel van een boek ‘ Akasha Kronieken, Het Archief van de Ziel ‘ me meer dan normaal op. Ik had vooraf een jaaropleiding Engelentherapie gevolgd in België, vervolgde mijn weg in het werken en healen met engelen. Ik liet het boek netjes in de boekrekken staan in welke boekenwinkel ik ook terechtkwam. En toch…we weten ondertussen dat het Universum of Spirit ons tekentjes geeft, onze aandacht trekt, ons doet stilstaan bij dingen die belangrijk zijn of kunnen zijn. Zo was dit het geval met dit boek.
Uiteindelijk kocht ik het boek…begon te lezen en klapte het heel snel weer dicht. Het voelde zo ver van mijn bed …Ik had het boek in mijn bibliotheek en wat moest ik er mee? Had ik me iets ingebeeld? Dit heb ik toch al vaker gehad dat ofwel een boek naar me toe-valt of een boek mijn aandacht trekt en de reden waarom vrij snel duidelijk is…waarom dan niet bij dit boek?

Genoeg gepieker over het boek…ik weet dat alles wat belangrijk is en bijdraagt tot een hoger doel, toch weer de revue passeert: op welke manier, geen idee, maar wel vaak op een aparte, niet te voorspellen manier.
Het was niet onmiddellijk het boek dat me liet zien me toch te verdiepen in de Akasha Kronieken maar wel luchtig leesvoer in verschillende spirituele tijdschriften. Ik nam het boek toch weer in mijn handen en voor ik het boek opensloeg nam ik contact op met het boek. Vreemd dat ik nu ook al contact maakte met een boek. Dat ik communiceer met engelen, met dieren, met het kleine volkje, met planten, bomen en met stenen….dat had ik al een plek gegeven, maar praten met boeken? Goed, het gebeurde toch maar, dat ik het heel stil maakte in mezelf en in mijn gedachten de vraag stelde wat dit boek me wou vertellen. Ik hoorde niet letterlijk een antwoord zoals wij met elkaar praten, maar ik voelde een zo diepe liefde voor het ‘ boek ‘ , mijn hart voelde zo warm en groot, ik ervaarde een bijna kinderlijke opwinding, nieuwsgierigheid en er biggelden zachtjes tranen over mijn wangen.
Ik opende mijn ogen en ik hoorde mezelf enkel de woorden : ‘ Ja, Uw Wil geschiede ‘ uitspreken, heel zachtjes, prevelend en bijna onhoorbaar.

Mijn hart daarentegen klopte in mijn beleving zichtbaar heftig en snel.
Dit was ook het moment dat ik wist dat dit boek me wel degelijk iets te vertellen had…dat ik dit boek niet zomaar had gekocht om als ‘ ongelezen ‘ in mijn boekenrekken te verstoffen.
Op dit moment voelde ik ‘ verbinding ‘ met het boek, maar eigenlijk was het veel meer dan het boek, het voelde alsof ik ergens ‘ wist ‘, en dit zonder te weten wat de inhoud was.
Ik kon het niet verklaren met mijn verstand, doch mijn hart wist het wel.
Vanaf dit moment heb ik het boek van Dr Linda Howe gelezen, van het begin tot het einde. Het leek wel of ik alle informatie ‘ kende ‘…het voelde niet vreemd, het voelde als ‘ herkenning ‘. Misschien herken je dit: je leest iets wat je eigenlijk nog niet eerder gelezen hebt, het lijkt nieuw te zijn én bij nader inzien is het alsof je die informatie kent, alsof die informatie niet echt vreemd is, maar vanwaar je die informatie kent, is je wel een raadsel. Nu weten we vanuit ons geloof in reïncarnatie dat er heel veel kennis vanuit vorige levens opgeslagen zijn in ons DNA. Wat eerder nog latent onbewust aanwezig is, wordt in ons bewustzijn wakker gemaakt via zoveel wegen en omwegen.
Ik voelde dus wel een heel natuurlijke verbinding met de Akasha Kronieken en het was ook bijzonder boeiend om Linda’s verhaal te lezen en de manier waarop ze via het Pathway Prayer Process de verbinding legde naar het openen van de Kronieken. Het is ook pas na ruim 2 jaar dat ik de opleiding tot Akasha Reader heb gevolgd, ik heb heel veel readingen gegeven, veel geoefend, voor mezelf, voor kennissen, voor dieren…en niet zonder toestemming van mens en dier.

Omdat de Kronieken niet gebonden zijn aan tijd noch ruimte en overal en ten alle tijden geraadpleegd kunnen worden, worden tijdgerelateerde vragen niet beantwoord. Het raadplegen van de Kronieken hebben als doel inzicht te krijgen in bepaalde levensvraagstukken en die mogelijks gerelateerd zijn aan een vorig leven, waarin dit vraagstuk of probleem zich opnieuw in dit leven voordoet. Tijdens een reading vindt ook mede door het P.P.P. een verschuiving van energie plaats, zowel bij mezelf als reader als diegene die de reading ontvangt. Ik ervaar de opening van de Akasha Kronieken elke keer opnieuw als een heilig gebeuren. En mijn ervaring is ook dat elkeen die zich van nature aangetrokken voelt ( al weet je niet persé waarom) tot de Kronieken die ook kan leren lezen. Soms vragen mensen of er ook engelen aanwezig zijn, of engelen ook boodschappen brengen, welke engelen er zoals aanwezig zijn, of er overledenen aanwezig zijn.

Het grote verschil met het geven van een reading met engelen, contact maken met overledenen en het geven van een Akasha Reading is dat het doel niet is om informatie of boodschappen te geven vanuit deze laag.
In eerste instantie hebben we de Hoeders van de Kronieken en de Meesters ( dit zijn géén Opgestegen Meesters) en dit zijn beide een groep Lichtwezens die nooit in een fysiek lichaam hebben bestaan. De Heren van de Kronieken zijn meer op universeel niveau gericht en waken over de informatie die doorgegeven wordt aan de Meesters. De Meesters werken daarentegen wél met individuele zielen. Het zijn dus de Heren van de Kronieken die bepalen welke informatie wordt vrijgegeven, dus in die zin kan het wel eens gebeuren dat er geen informatie gegeven wordt omtrent een situatie, een vraag, een issue en hiervan kan de reden zijn dat het nog niet het juiste moment is om die informatie op het tijdstip van vragen relevant is, of niet belangrijk is om een situatie, een vraag, een issue te behandelen. Uiteraard worden de antwoorden krachtig, helder en duidelijk en ook met humor overgebracht via de Meesters. Dan zijn er ook de Leraren die soms wél in een stoffelijk lichaam hebben geleefd ( niet altijd). Leraren zijn altijd les-gebonden en blijven bij je tot de lessen geleerd zijn.

Dierbaren zijn overledenen die betrokken zijn bij je groei en ontwikkeling van je ziel, doch niet per sé emotioneel met je verbonden.
Leraren en Dierbaren blijven het liefst anoniem zodat je niet afhankelijk zou worden van hun persoonlijkheden zoals je die mogelijks bij leven hebt gekend. Soms doen ze wel eens een stapje naar voor als teken dat ze bij je zijn, niets meer dan dat.
Om op de vraag terug te komen of er ook heiligen en engelen boodschappen meegeven refereer ik naar hetgeen ik heb meegekregen in mijn opleiding. De engelen lijken op de Akasha- Meesters in die zin dat ze beiden rechtstreeks met individuen werken. Het verschil tussen de twee groepen is dat de Akasha- Meesters géén individuele identiteit hebben, terwijl de engelen een eigen persoonlijkheid, taak, kracht en identiteit hebben. We kunnen dus in een gewone reading beroep doen op specifieke engelen met hun eigen kwaliteiten en krachten. De heiligen fungeren dan weer meer als de Akasha- Leraren.

Hier is weer het onderscheid dat Leraren niet altijd in een fysiek lichaam hebben bestaan, terwijl alle heiligen ooit op aarde hebben geleefd en een specifieke rol hebben gehad in het aardse leven. En net zoals we ons bij de engelen heel specifiek kunnen richten , is dit ook het geval bij het aanroepen van heiligen.
Samengevat is het doel van het werken vanuit de Akasha Kronieken en zeker als je je als Reader wenst te ontwikkelen dat je je als het ware ‘ je eigen ouders wordt ‘. Je leert je eigen verantwoordelijkheid te dragen voor je leven. Je leert via de informatie je ontvangt voor jezelf te zorgen. Wanneer je daarentegen beroep doet op engelen, heiligen voor bescherming, hulp, draag je de verantwoordelijkheid en de kracht over voor een bepaalde periode misschien, in de hoop dat er voor ons wordt gezorgd. Het ligt eraan waar jou intentie ligt in het readen of laten readen van de Kronieken.

Akasha KroniekenKronieken zijn in die zin nooit toekomstvoorspellingen, Kronieken geven je de inzichten die je op een bepaald moment in je leven kan gebruiken om een situatie te veranderen, om het verleden te healen ( voorgeboortelijke patronen meegenomen in dit huidige leven). Tijdens een Akasha Reading vindt ook vaak zonder inmenging van een Reader healing plaats op fysieke, emotioneel en spiritueel vlak.
Linda heeft het bij het rechte eind : bij het voorbereiden, het openen van een Akasha voor iemand voel je een hele diepe liefde, het is een heel mooi cadeau voor jezelf als gever én ontvanger. Iedereen die zich gepassioneerd voelt om de Kronieken te lezen, kàn het leren. Het is een gift van liefde, uit liefde en wat mij betreft: heilig.
Ik heb ondertussen voor een tweede keer de basisopleiding gegeven aan mensen uit Nederland en het is bijzonder om te ervaren dat zonder vooropleiding mensen in staat zijn zich op een heel mooie en zuivere manier te verbinden. Misschien is dit nog het belangrijkste: hoe minder je wéét met het hoofd, hoe minder hindernissen vanuit het denken en hoe meer het hart is betrokken.

De manier waarop Dr Linda Howe met de Kronieken werkt en doorgeeft voelen voor mezelf heel helder, heel duidelijk en heel zuiver. En dat is de bedoeling: het werk zuiver houden zoals het is overgeleverd. Interessant om te lezen zijn ook de werken van onder meer Rudolf Steiner, Edgar Cayce ( De slapende profeet) en alle literatuur van Dr Linda Howe.

Heel veel liefs
Engelenmedium Mieke Box 45
www.miekecoigne.com