Paragnost Eddie en Consulenten

Afsluiting FEBRUARI met de HOGEPRIESTER

Afsluiting FEBRUARI met de HOGEPRIESTERWe zijn aan het einde van de maand gekomen…voorbereiding op de nieuwe maand, waarin we verder opbouwen en loslaten.
Hierbij staat de Hogepriester of de Hierofant symbool voor de verdere opbouw van de maand maart.
De hogepriester is een figuur van geestelijke macht. Waar de Keizer aan het hoofd van de wereldlijke macht staat, staat de Hogepriester aan het hoofd van de geestelijkheid. Een machtsfiguur die zijn stempel op de gemeenschap drukt.

De Hogepriester draagt het getal 5 ( 28-02-2018 = 23= 5) en dit is het getal dat verbonden is met de mens met 5 fysieke zintuigen, 5 ledematen ( inclusief het hoofd) 5 vingers aan een hand, 5 tenen aan een voet. Onderzoeken hoort bij het getal 5 , met enthousiasme en in vrijheid. Vijf is ook het getal van het pentagram, de vijfpuntige ster.

Vijf is het getal in het midden van de reeks getallen van 1 tot en met 9 en dat maakt het tot een krachtig getal! Het getal 5 laat zich niet zomaar binden; het is een getal van uitdaging, van strijd. ‘ Ik worstel en kom boven ‘ is een gezegde die past bij de 5. Door de 5 word je wakker geschud en getest, het is de eerste duidelijke beproeving op weg naar vol-wassen- heid. In het uitvoeren van de opdracht word je niet meer geholpen ( zoals bij de Hogepriesteres); je kan wél om hulpen vragen, maar je zal het nu zélf moeten doen. Een 5 – kaart stelt je dus in staat om te groeien! En dit is waar we met de volle maan van 2 maart nog bewuster worden. De maand van kiemkracht en ontkiemen!

Bij de Hogepriester wordt de laatste van de vier wijsheden van de Magiër geleerd nl de wijsheid van het denken. Nadat we te maken hebben gehad met
– De spirituele geestelijkheid van de Hogepriesteres (2)
– De spirituele wereldlijkheid van de Keizerin (3)
– De materiële wereldlijkheid van de Keizer (4) en
– De materiële geestelijkheid van de Hogepriester (5) en hier zijn we nu aan toe!
Nadat we de laatste wijsheid hebben verworven, kunnen we verder op onze ontwikkelingsreis.
Kijk even naar de symboliek van de kaart Hogepriester:
Net zoals bij de kaart van de Hogepriesters vinden we twee zuilen ( die we ook terugvinden op de kaart van Gerechtigheid ( 8). De zuilen zijn grijs en vertegenwoordigen de geestelijkheid van de functie van de Hogepriester.
Hij is een echter een figuur die midden in de wereld staat: hiervan getuige zijn rode kleed, evenals de kruisen op de witte bies voor op het kleed. Hij staat met beide voeten op de grond: op het plaatje letterlijk met de voeten op een rode kist. Rood staat voor materie.

Als geestelijke figuur zijn er wel witte accenten aanwezig: zijn onderkleed is wit bij de armen, blauw bij de nek en de voeten, het rode bovenkleed is afgezet met een witte bies en de schoenen zijn wit. Het geheel van kleuren laat dus zien dat de Hogepriester een geestelijke figuur is die in dienst staat van de werkelijkheid.

Zijn macht komt tot uitdrukking in zijn kroon en staf en in de troon waar hij op zit. Kijk eens naar de kroon: hier vinden we 3 lagen terug. Drie staat symbool voor alle kennis. En kijk dan eens naar zijn scepter: ook die omvat 3 lagen en vertegenwoordigt hetzelfde.

De Hogepriester bezit dus de sleutels tot alle kennis: hij heeft zijn voeten op de kist gezet die geheimen bevat, waar men alleen achter kan komen door de juiste sleutels te vinden!

De twee figuren op de voorgrond tonen met hun kleding de eigenschappen die nodig zijn om die sleutels te vinden nl : liefde ( rode rozen) en puurheid ( witte lelies).

De Hogepriester betekent concreet dat je voor een uitdaging staat. Ga de uitdaging aan op een verstandige manier. Kijk wat je zelf aan mogelijkheden hebt om de uitdagingen aan te gaan, problemen aan te pakken en roep hulp in van mensen die mogelijks beter onderlegd zijn in een specifiek thema : rond juridische kwesties vb. Misschien valt het niet echt mee, maar hoe dan ook kan je die uitdaging ( en) op een verstandige en volwassen manier aanpakken, zonder anderen hierbij te betrekken. Onderzoek of je mogelijks te veel vanuit het logische denken het probleem wil aanpakken, omdat je ervan overtuigd bent dat elk probleem vanuit het denken is op te lossen. Wanneer je je denken en je intuïtieve wijsheid gebruikt om de uitdaging aan te gaan, het probleem aan te pakken, handel je helder.
Een prachtige tijd om de weg te gaan naar zelfstandigheid, naar autonomie in verbinding met het Al.

Mieke Moon Box 45
www.miekecoigne.com